Landbrug

 

 

Holstenshuus landbrug består af ca. 220 ha, hvoraf de 200 ha er bortforpagtet og drives konventionelt.

 

Resten af landbrugsarealet - ca 10 % - er udlagt som natur-og græsningsområder.

 

Spørgsmål vedrørende landbruget og græsningsaftaler kan rettes til godskontoret.