LandbrugHolstenshuus landbrug består af ca. 220 ha, hvoraf de 200 ha er bortforpagtet og drives konventionelt.


Resten af landbrugsarealet - ca 10 % - er udlagt som natur-og græsningsområder.


Spørgsmål vedrørende landbruget og græsningsaftaler kan rettes til godskontoret.