SkovbrugBrænde og træflis

Vi tilbyder et bredt sortiment af brænde lige fra selvskover træ til færdiglavet brænde. Priserne er:


Selvskover- / sankebrænde : 

Bøg :                                   190 kr / rm + moms

Ask :                                   175 kr / rm + moms

Ahorn og eg :                       160 kr / rm + momsSkovet og stablet ved kørefast vej i 3 m eller 2,7 m længder:

Bøg :                                   290 kr / rm + moms

Ask :                                   275 kr / rm + moms

Ahorn og eg :                       260 kr / rm + moms


Flis (afhentet i stak):

Nåletræsflis                          200 kr / m3 + moms

Løvtræsflis (dækflis):            200 kr / m3 + moms


Vi kan være behjælpelig med læsning mod betaling. Ring og aftal.


Desuden kan vi henvise til leveandør af kløvet og savet brænde i de mål, der måtte ønskes. Kontakt os og hør nærmere.


Mere information og gode råd om brænde som brændsel kan ses på Dansk Skovforeningens hjemmeside.


Pæle og rafter

Pæle fra træarter som douglas eller cypres er impregnerede fra naturens hånd. De indeholder ingen kunstige kemikalier og derfor særdeles velegnede til legeplads, køkkenhaven eller hvad man nu vil bruge dem til.


Når man sætter pælene i jorden er det en god ide at fjerne barken og smøre den del af pælen, der får jordkontakt med trætjære.


Prisen på pæle er meget afhængig af tykkelse. længde og mængde. Kontakt os og hør nærmere.Pyntegrønt og juletræer

Vi producere en række forskellig arter pyntegrønt, såsom Nobils, cryptomeria og blød ene / Squarrosa. Pyntegrøntet sælges til grossister.


Ligeledes sælges alle juletræer, der produceres på godset til grossister eller stadehandlere.


Specialleverancer

Vi kan desuden producere og levere træ til mange andre formål som f.eks. borde, bænke, møllevinger. Ring og hør om muligheder og priser.


Anmeldelse af større arrangementer

 

Alle er velkommen til at færdes i skovene efter reglerne i naturbeskyttelsesloven. Se evt. mere herom på www.skovforeningen.dk


Større grupper bedes kontakte godskontoret forud for brug af området således, at det ikke opstår konflikter mellem forskellige brugergrupper.


Oplever du / I som skovgæster noget unormalt i skoven, modtager vi gerne henvendelse herom.